HISTORIE A SYMBOLIKA PRSTENŮ CLADDAGH

V rámci své činnosti v oboru se snažím neustále vzdělávat a studovat historii šperků a jejich symboliku. Zajímají mě také legendy, které se k některým z nich vztahují. Letos na jaře jsem studovala historii prstenů Claddagh a na popud Pavlíny Saudkové se nakonec pustila i do jejich výroby. Zdůrazňuji, že naše kolekce je ve svých produktech koncipována jako historická reprodukce, často modernizovaná a uzpůsobená dnešnímu vkusu. Chtěla bych vás rovněž seznámit s původem zkoumaných objektů a někdy až s mystickým významem, který se právě těmto nádherným prstenům připisuje.

Původně... 

Ve středověku byl šperk svému nositeli mnohem víc, než jen dekorativním doplňkem. V době kdy byly magie, přírodní nauky a náboženství propojeny, znamenaly prsteny symboly víry, nosily se také jako amulety. Amulet měl mnoho "úkolů" - např. amulet proti uhranutí, k léčbě atd. Dar v podobě prstenu (stejně jako nyní) mohl symbolizovat lásku... a nebo stmelení obchodního vztahu či důkaz sociálního postavení. 
Motiv dvou láskyplně se držících ruček byl znám jako "fede" z italského "mani in fede"- což znamená "ruce v důvěře spojené" a byl inspirován gestem, které znali už ve starověkém Římě, a to gestem potřesení pravicí na znamení úmluvy a důvěry. Gestem, které dodnes užíváme a jež se latinsky řekne dextrarum iunctio. Tato cennost symbolizovala ve starořímské kultuře loajalitu, svazek a byla často šperkem zásnubním.

 

 Na obrázku - Stříbrný prsten fede, pravděpodobný původ - Itálie, 1400 - 1500

Další téměř identickou variantou prstenu, předjímajícím Cladach, byl fénický prsten, který ovšem neobsahoval korunku.

Za zmínku stojí také prsten, nalezený v Německu, který datujeme přibližně do roku 1650. Nápadně se podobá prstenu Claddagh, do jehož podoby mu schází pouze korunka nad srdíčkem. Je složen ze tří propletených kroužků tvořících celek. Na každém ze nich je vyryta část nápisu "Mein anfanck und ende. Was Gott zusamen fuget soll, kein mensch sheiden"- což znamená "Můj začátek a konec. Co Bůh spojil, žádný člověk nerozdělí". Tento šperk je ze skupiny “Gimmel” prstenů. “Gimmel”- z latinského “gemellus” neboli dvojče byl název prstenu, jehož kroužek se dále rozděloval do dvou nebo tří samostatných kroužků, často se symbolem rukou držících srdce. Použití “gimmel” prstenů při svatebních obřadech naznačuje právě nápis uvnitř kroužků, ať už výše zmíněný v němčině, nebo častěji v latině. Na jednom ze dvou kroužků bývá vyryto “Quod Deus conjusit”... a na druhém kroužku “Homo non separet”

 

 

Všechny tyto prsteny jsou doloženy v historických vědeckých pracích. Jsou stále fyzicky vystavené v zahraničních muzeích. Nelze říct, že by je jeden konkrétní člověk dokládal, jde o výsledek práce archeologů a historiků celého světa. Prsten Cladach si z každého svého předchůdce vzal něco. Dnešní Cladaggh je primárně spojován s keltskou tradicí v Irsku.

Ke slavnému Claddagh prstenu

Samotný Claddagh se řadí až ke šperkům 18. století, zařazen je tedy mnohem později, než jeho výše zmíněné podoby. Je známo, že se inspiroval staršími “fede” prsteny a celkový vzhled byl tedy pouze upraven zdejší módě. Někteří historikové tvrdí, že zde byl již v 17. století a vlastně není důvod jim nevěřit. Nicméně tento motiv ruček držících srdce (a navíc často ještě s korunkou nad srdíčkem) se stal v Irsku tak populárním, že ho dnes většinou považujeme za místní tradiční šperk. V Irsku také dostal své jméno "Claddagh" nebo "Cladach" podle rybářské vesnice s kamenným pobřežím nedaleko města Galway, o níž zpívá Bing Crosby v jedné ze svých písní "You will sit and watch the moonrise over Claddagh and see the sun go down on Galway bay...". Samotné slovo “claddagh” je odvozeno od gaelského slova "cloch"- což znamená kámen.

Irská tradice považuje Claddagh prsten za symbol přátelství, lásky a loajality. Srdce pochopitelně představuje lásku. Korunka nad srdcem je tradičním symbolem autority a moci, zde ve významu moci nad něčím srdcem. Ruce, které se spojují u srdce, zde zastupují věčné pouto přátelství. 
  

Původní Claddagh prsten ze 17. století (přibližně r. 1630), 18ti karátové zlato a "rose cut" diamanty, původ neznámý

 

Romantické legendy o prstenu 

Jedna z nejromantičtějších legend říká, že prsten Cladach byl vyroben rybářem Richardem Joyce. Během cesty na západ byl Richard Joyce zajat piráty a prodán do otroctví marockému zlatníkovi do Alžíru. Joyce se u zlatníka naučil řemeslu a pochytil veškeré umění svého majitele. To mu umožnilo žít (na běžné poměry otroka) poměrně slušný život. Tam právě vyrobil první Cladach prsten, určený jeho lásce v dalekém Irsku. Po čtrnácti letech v otroctví Joyce znovunabyl svobodu poté, co anglický král William III. nastoupil na trůn a v roce 1689 nařídil osvobození všech osob zotročených v Alžíru. Zlatník údajně Richardovi nabídl polovinu svého obchodu a ruku dcery k tomu, pokud zůstane u něj, on si ale vybral návrat. Doma našel svou lásku, která mu po celou dobu zůstala věrná a v jeho návrat věřila. Richard Joyce ji daroval k zásnubám právě ten prsten Cladach, co vytvořil jako otrok. Nakonec spolu žili šťastně až do smrti.
Objevují se i další drobné legendy, včetně té, že byl prsten Cladach snesen z nebe orlem jednomu filantropovi, ale ta o Richardu Joycovi je nejznámější.

Tradice přežívá dodnes

Prsteny Cladach byly a jsou tradičně předávány z generace na generaci. Dodnes je běžné, že jej matka daruje nejstarší dceři se slovy "Těmato rukama ti dávám své srdce a korunuji jej svou láskou". Kromě případů, kdy je darem od rodičů či prarodičů dětem, obvykle jako dárek k zásnubám, je dodnes velmi užíván k označení manželského stavu. Nejen manželé, hodně i přátelé a kamarádky, si pořizují stejné prstýnky Cladach coby symboly přátelství.

Nikdy nezapomeň na domov!

Během 18. století, hlavně během let 1845 až 1849, byly miliony Irů nuceny odejít z Irska kvůli Velkému irskému hladomoru (v Irsku Great Potato Famine či An Gorta Mór). Ti, co odcházeli do Ameriky, byli často obdarováni - nebo si sami pořídili právě prsten Cladach jako vzpomínku na domov. Tak se tento prsten stal slavným i ve Spojených Státech.

 

 

Irish emigrants sailing to the US,1850. Original published in The Illustrated London News, 6th July 1850 (Source: Illustrated London News/Hulton Archive/Getty Images) 

Jednoduše řečeno: dodnes je Claddagh symbolem keltské pýchy a irské kultury a najdeme nepřeberné množství šperků, které nesou tento motiv.

Leave a comment